01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalara, oturma ruhsatı aşamasında Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

İnşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış tüm binalar enerji kimlik belgesi almak zorundadır. Yapı kullanım izni almamış tüm binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayın tarihinden itibaren 02.05.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir.) Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Evre Elektrik Enerji olarak enerji kimlik belgesi (ekb) hazırlıyoruz.

Detaylı bilgi
enerji broker

Adres : 286 sokak no:22/h Bayraklı İzmir E-posta : info (at) enerjikimlikbelgesi.gen.tr 
EKB Uzmanı Hattı : +90 533.688 15 51 
Ofis  Telefon : +90 232 486 26 44  ( Hafta içi 09.00-18.00)  

enerjikimlikbelgesi.gen.tr